U okviru regionalnog projekta „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu“, Bibija je u saradnji sa partnerskim organizacijama „Romani cikna“ – iz Kruševca, „Pravni skener“ – Beograd i Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca objavila je publikaciju „Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji“.

Monitoring javnih politika – efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji

Monitoringo katar e publicane politike – e efekata save dija e Dekade e Romengi po statuso e Romjango ande Srbija