Misija Pravnog skenera je da unapredi zaštitu ljudskih prava, doprinese efikasnijem radu organa pred kojima građani i građanske mogu ostvariti svoja prava i da svojim predlozima utiče na promenu sistema u skladu sa razvojem društva.
Pravni skener teži većoj transparentnosti svih organa i ustanova koji služe građanima i građankama. Posebnu ulogu Pravni skener ima u razvoju oblasti medicinskog prava i zdravstvene zaštite.
Naše delovanje podrazumeva dva vrste aktivnosti:
1. Preventivno delovanje koje je usmereno na uočavanje i identifikaciju problema u cilju sprečavanja nastanka povrede prava.
2. Korektivno delovanje koje je usmereno na pružanje pro bono pravne pomoći građanima i građankama kojima su povređena prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Ističemo da je besplatna pravna pomoć dostupna svima bez obzira na pol, starost, versku ili nacionalnu pripadnost. Na ovaj način se aktivno zalažemo za potpunu zabranu diskriminacije.