– Unapređenje mehanizama zaštite
– Efikasnije ostvarivanje prava
– Povećanje transparentnosti rada institucija
– Podizanje svesti građana i građanki o njihovoj ulozi u zaštiti svojih prava
– Edukacija građana i građanki o svojim pravima
– Ohrabrivanje građana i građanki na rešavanje problema sa kojima se suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava
– Pokretanje inicijative za promenu propisa
– Pružanje preporuka organima za unapređenje rada
– Saradnja sa državnim organima, institucijama i udruženjima koji podržavaju iste vrednosti kao Pravni skener