Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju – Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu dobila je Građansku povelju. Klikom na sliku otvoriće se uvećana slika Gradske povelje.
Povelja - Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju